+48 17 22 96 606 | sekretariat@chmielnik.pl

Zaproszenie na konferencję konsultacyjną


autor: Marek Fietko

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE

Zaproszenie na konferencję konsultacyjną

Zapraszamy na konferencję konsultacyjną projektu Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - zasady prowadzenia polityki przestrzennej ROF organizowaną przez Departament Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.
Spotkanie z udziałem przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz wszystkich interesariuszy będzie okazją do dyskusji nad zapisami projektu Strategii, w szczególności nad zasadnością wyznaczonych celów i kierunków rozwoju, oczekiwanymi efektami planowanych działań oraz terytorialnym ukierunkowaniem tych działań.

Konferencja konsultacyjna odbędzie się w dniu 14 listopada 2022 r. o godz. 14.00.w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Ł. Cieplińskiego 4.

Wydarzenie organizowane jest w ramach realizacji Projektu pn. Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Osi priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

2018 Gmina Chmielnik.
Wszelkie prasza zastrzeżone
  • Data aktualizacji: 2022-12-07 10:10
  • |
  • Licznik odwiedzin: 1 245 434