OGŁOSZENIE Wójta w sprawie Rocznego Programu Współpracy na 2024 rok

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Chmielnik
z dnia 6 lipca 2023 r.

w sprawie konsultacji dotyczących projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”.

Na podstawie uchwały Nr XLIV/343/2010 Rady Gminy Chmielnik z dnia 11 października 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Chmielnik w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz projektów rocznych programów współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2010 r. Nr 100 poz. 1825).


Wójt Gminy Chmielnik przedkłada do konsultacji z organizacjami pozarządowymi, poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Chmielnik i stronie internetowej Gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Chmielniku projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 12 lipiec 2023 r.
Termin zakończenia konsultacji: 26 lipiec 2023 r.

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu uchwały można przesłać w terminie do 26 lipca 2023 roku w następujący sposób:
- elektronicznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
- pisemnie na adres: Urząd Gminy Chmielnik, 36-016 Chmielnik 50,
- osobiście do pok. 38 w Urzędzie Gminy Chmielnik.
W przypadku przesłania uwag operatorem pocztowym, decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Chmielnik a nie data stempla pocztowego.

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie dokumentu poddanego konsultacjom. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów Gminy Chmielnik.

Wójt Gminy Chmielnik
(-) Krzysztof Grad

Załączniki do pobrania:
1. Formularz konsultacji.
2. Projekt Programu.


Pliki do pobrania:

Urząd Gminy Chmielnik
36-016 Chmielnik 50
NIP: 8131080601
REGON: 000538840

Dane kontaktowe:
tel. 172296606
fax 172296600
e-mail:  sekretariat@chmielnik.pl

Adres skrytki ePuap:
/s996rvp8do/skrytka

Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:15 - 15:15

logo1

Gmina Chmielnik
36-016 Chmielnik 50
NIP: 8133301503
REGON: 690582051

Strona internetowa:
chmielnik.pl

Biuletyn Informacji Publicznej:
bip.chmielnik.pl

 

 

Strona Urzędu Gminy Chmielnik wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.

Polityka Cookies
Na naszej stronie internetowej używamy plików cookies. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony. Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookies. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.