RD.033.1.2023

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA DO PROJEKTU

Wójt Gminy Chmielnik ogłasza otwarty nabór partnera do projektu planowanego do dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet FEPK.02 Energia i środowisko, Działanie FEPK.02.05 Adaptacja do zmian klimatu, Typ projektu: Rozwijanie systemów ratownictwa (zakup sprzętu oraz pojazdów do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii chemiczno-ekologicznych)
Nabór prowadzony jest w oparciu o art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2023.40 t.j. z dnia 2023.01.05) oraz art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U.2022.1079 z dnia 2022.05.20).
1.    Celem otwartego naboru jest wybór partnera – podmiotu spoza sektora finansów publicznych (jednostki ochotniczej straży pożarnej), który będzie współpracował z Gminą Chmielnik w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie, a w przypadku jego przyjęcia do realizacji będzie pełnił rolę Partnera projektu zgodnie z zakresem ustalonym w umowie partnerskiej.
2.    Głównym celem partnerstwa będzie realizacja projektu polegającego na rozwijaniu systemów ratownictwa (zakup sprzętu oraz pojazdów do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii chemiczno-ekologicznych).
3.    Zainteresowane podmioty prosimy o złożenie oferty ( Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o otwartym naborze partnera do projektu), przygotowanej zgodnie z zapisami Regulaminu na adres:
Urząd Gminy Chmielnik, 36-016 Chmielnik 50 (kancelaria UG, pok. nr 9) w terminie do dnia 25 sierpnia 2023 r. do godz. 11.00. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, która powinna posiadać oznaczenie: „Nabór naboru partnera do projektu planowanego do dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet FEPK.02 Energia i środowisko, Działanie FEPK.02.05 Adaptacja do zmian klimatu, Typ projektu: Rozwijanie systemów ratownictwa (zakup sprzętu oraz pojazdów do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii chemiczno-ekologicznych), z dopiskiem „Nie otwierać przed dniem 25.08.2023 r. do godz. 11:00”

4.    Dokumenty związane z naborem dostępne są na stronie internetowej Gminy Chmielnik https://chmielnik.pl/ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej http://www.bip.chmielnik.pl/ .

Dodatkowe informacje na temat prowadzonego naboru dostępne pod nr telefonu 17 229 66 09.

Załączniki:
1.    Oferta w zakresie realizacji projektu w ramach partnerstwa
2.    Zarządzenie nr 78/2023 wraz z regulaminem naboru

 Wójt
 (-) mgr inż. Krzysztof Grad
 /podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym/


Pliki do pobrania
<<230802-RD.033.1.2023.zip>>

Urząd Gminy Chmielnik
36-016 Chmielnik 50
NIP: 8131080601
REGON: 000538840

Dane kontaktowe:
tel. 172296606
fax 172296600
e-mail:  sekretariat@chmielnik.pl

Adres skrytki ePuap:
/s996rvp8do/skrytka

Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:15 - 15:15

logo1

Gmina Chmielnik
36-016 Chmielnik 50
NIP: 8133301503
REGON: 690582051

Strona internetowa:
chmielnik.pl

Biuletyn Informacji Publicznej:
bip.chmielnik.pl

 

 

Strona Urzędu Gminy Chmielnik wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.

Polityka Cookies
Na naszej stronie internetowej używamy plików cookies. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony. Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookies. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.