Chmielnik, 23 kwietnia 2024 r.

PM.6840.1.2024

WÓJT GMINY CHMIELNIK, 36-016 Chmielnik 50

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2023 r., poz. 344) podaje do publicznej wiadomości poniższy wykaz nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Chmielnik, przeznaczonych do sprzedaży

Lp.

1.

Województwo, powiat, gmina

podkarpackie, rzeszowski, Chmielnik

Obręb ewid. (miejscowość)

Błędowa Tyczyńska

Oznaczenie nieruchomości, działka nr

1338

Opis nieruchomości, sposób zagospodarowania

działka nieużytkowana, zadrzewiona i zakrzaczona, pozostałość po siedlisku, z budynkiem gospodarczym bez wartości użytkowej, do rozbiórki,  bezpośredni dostęp do drogi gminnej wewnętrznej, droga dojazdowa o nawierzchni asfaltowej, żwirowej, sieć energetyczna w bliskim sąsiedztwie

 Księga wieczysta

RZ2Z/00043079/0

Pow. nieruchomości w ha

0,4094 ha

Rodzaje klas i powierzchnia użytków

B- tereny mieszkaniowe – 0,0551 ha, ŁV – łąki trwałe – 0,1377 ha, ŁVI – łąki trwałe – 0,0668 ha, PsIV – pastwiska trwałe – 0,0365 ha, PsV – pastwiska trwałe – 0,1133 ha

Cena wywoławcza

57300 zł (pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta złotych)

Informacja z MPZP, Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagosp. Przestrz. Gm. Chmielnik

działka w części o pow. ok. 0,0070 ha położona jest w terenach przeznaczonych pod zalesienie;  pozostała część nie ma określonego przeznaczenia z uwagi na brak planu zagospodarowaniaprzestrzennego, natomiast według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Chmielnik znajduje się w terenach wyłączonych z zabudowy.

Warunki płatności

jednorazowo przed zawarciem umowy sprzedaży

Obciążenia nieruchomości

brak

 

Niniejszy wykaz podlega zamieszczeniu na okres 21 dni tj. od 25.04.2024 r. do 16.05.2024 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Chmielniku, stronie internetowej Urzędu Gminy w Chmielniku chmielnik.pl , Biuletynie Informacji Publicznej bip.chmielnik.pl, oraz w prasie.

Osoby, którym na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 cytowanej ustawy o gospodarce nieruchomościami przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości, mogą w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu tj. od 25.04.2024 r. do 06.06.2024 r. złożyć w siedzibie Urzędu Gminy w Chmielniku wniosek o nabycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym za cenę równą jej wartości. W przypadku braku złożenia wniosku o nabycie z prawem pierwszeństwa w podanym wyżej terminie, nieruchomość zostanie sprzedana w drodze przetargu.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Chmielniku, pokój nr 34, tel. 17 22 96 605 w godz. 715– 1500.

Wójt Gminy Chmielnik

Urząd Gminy Chmielnik
36-016 Chmielnik 50
NIP: 8131080601
REGON: 000538840

Dane kontaktowe:
tel. 172296606
fax 172296600
e-mail:  sekretariat@chmielnik.pl

Adres skrytki ePuap:
/s996rvp8do/skrytka

Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:15 - 15:15

logo1

Gmina Chmielnik
36-016 Chmielnik 50
NIP: 8133301503
REGON: 690582051

Strona internetowa:
chmielnik.pl

Biuletyn Informacji Publicznej:
bip.chmielnik.pl

 

 

Strona Urzędu Gminy Chmielnik wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.

Polityka Cookies
Na naszej stronie internetowej używamy plików cookies. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony. Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookies. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.