Gmina Chmielnik

e-mail: sekretariat@chmielnik.pl
www: chmielnik.pl
Data wydruku: 2023-05-29 04:02:02

Urząd Gminy Chmielnik


Urząd Gminy Chmielnik

36-016 Chmielnik 50

tel. 0-17 22 96 606
woj. podkarpackie, powiat rzeszowski

fax. 0-17 22 96 600

email: sekretariat@chmielnik.pl

NIP: 813-10-80-601
REGON: 000538840


czynny codziennie
od poniedziałku do piątku w godzinach
od 7.15 do 15.15.


Wójt Gminy Chmielnik
przyjmuje interesantów
w sprawach skarg i wniosków
w każdy poniedziałek
w godzinach od 9.00 do 14.00.

Przewodnicząca Rady Gminy Chmielnik

przyjmuje mieszkańców w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek
w godzinach 14.00 - 16.00 w budynku Urzędu Gminy pokój nr 39 II piętro
Telefon  17/ 230 40 68 lub 792 797 705


Nr konta:
Bank Spółdzielczy w Tyczynie Oddział w Chmielniku
65 9164 1018 2002 2000 0941 0001


Dane do faktury:

Gmina Chmielnik

36-016 Chmielnik 50

NIP: 813-33-01-503

REGON: 690582051