Gmina Chmielnik

e-mail: sekretariat@chmielnik.pl
www: chmielnik.pl
Data wydruku: 2020-07-04 01:13:47

Aktualności

Nowy sprzęt dla strażaków

W marcu bieżącego roku dzięki realizacji projektu „Zwiększenie potencjału technicznego jednostek OSP z terenu Gminy Chmielnik” Ochotnicze Straże Pożarne wzbogaciły się o nowoczesny sprzęt. W ramach zadania zakupiono:

  • 2 pilarki mechaniczne Stihl MS 251,
  • 3 radiotelefony Motorola GP 360,
  • przecinarkę do betonu i stali Stihl TS 420.

Nowy sprzęt został przekazany jednostkom: OSP Błędowa Tyczyńska - Krzywa, OSP Błędowa Tyczyńska - Wieś, OSP Chmielnik i OSP Zabratówka.

Celem realizacji przedsięwzięcia było doposażenie jednostek OSP w środki techniczne umożliwiające skuteczne działania na wypadek klęsk żywiołowych oraz poważnych awarii.

Zakup sprzętu był możliwy dzięki dofinansowaniu zadania przez  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Wysokość dotacji wyniosła 7572,85 zł i pokryła 70% kosztów zakupu wyposażenia, pozostała część kosztów została sfinansowana ze środków budżetu gminy.

 

 Marek Czarnota