Gmina Chmielnik

e-mail: sekretariat@chmielnik.pl
www: chmielnik.pl
Data wydruku: 2020-07-04 00:38:26

Aktualności

Podziekowanie mieszkańcom gminy Chmielnik za 1963 głosów

Serdecznie dziękuję Państwu, mieszkańcom gminy Chmielnik za 1963 głosów (tj. 77,47 %) oddanych na moją osobę jako kandydata na wójta w wyborach w dniu 21 października br. Deklaruję rzetelną pracę na rzecz gminy jako całości i każdego z pięciu sołectw.

Tak wysokie poparcie odczytuję jako docenienie mojej dotychczasowej pracy w samorządzie, a zarazem jako zobowiązanie do dalszej, wytężonej pracy dla dobra gminy i jej mieszkańców. Jeszcze raz dziękuję za poparcie i zaufanie.

Gratuluję wyników wyborczych radnym-elektom. Do Rady  Gminy na nową kadencję weszło 3 nowych radnych.  

Krzysztof Grad