Gmina Chmielnik

e-mail: sekretariat@chmielnik.pl
www: chmielnik.pl
Data wydruku: 2023-03-20 16:39:32

Aktualności

Otwarta Strefa Aktywności

OSA - Otwarta Strefa Aktywności 
OSA

 - Otwarta Strefa Aktywności

Istniejące zaplecze sportowo-rekreacyjne w miejscowości Chmielnik składające się z placu zabaw, sceny widowiskowej  oraz boiska sportowego powiększono o siłownię zewnętrzną. Utworzona Otwarta Strefa Aktywności powstała w ramach „Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA). Edycja 2018”. Inwestycja o wartości 55 363,01 zł została w wysokości 24 900,00 zł dofinansowana przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Zapraszamy do spędzania wolnego czasu na przygotowanym terenie, aby miejsce to tętniło życiem, łączyło pokolenia i było strefą aktywności nie tylko z nazwy.