Gmina Chmielnik

e-mail: sekretariat@chmielnik.pl
www: chmielnik.pl
Data wydruku: 2020-07-04 00:34:34

Aktualności

Czujka w domu – tlenek węgla nic złego nie zrobi nikomu

Konkurs: Czujka w domu – tlenek węgla nic złego nie zrobi nikomu 

REGULAMIN KONKURSU
"Czujka w domu – tlenek węgla nic złego nie zrobi nikomu"
z dnia 27.11.2018 r.

  1. Konkurs jest organizowany w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Chmielnik pod hasłem "Czujka w domu - tlenek węgla nic złego nie zrobi nikomu" oraz edukacji w zakresie spalania odpadów w piecach.
  2. Organizatorami konkursu są:
    1) Urząd Gminy Chmielnik,
    2) Komenda Miejska - Państwowa Straż Pożarna w Rzeszowie.
  3. Fundatorem nagród jest Urząd Gminy Chmielnik.
  4. Regulamin konkursu zostanie udostępniony na stronie internetowej, a także w siedzibie Urzędu Gminy w Chmielniku.
  5. Zasady organizacji konkursu określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

Załaczniki do pobrania: