Gmina Chmielnik

e-mail: sekretariat@chmielnik.pl
www: chmielnik.pl
Data wydruku: 2020-07-04 02:14:57

Aktualności

Harmonogram wyborów sołtysów w 2019 roku

Harmonogram dotyczący wyborów sołtysów w 2019 roku w sołectwach Gminy Chmielnik

Sołectwo Błędowa Tyczyńska

Data

Czynność

Uwagi

16 marca 2019 r.
(sobota)
godz. 1500
Zebranie Wiejskie Wyborcze Zgłaszanie kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej.

Zgłaszający kandydata na Sołtysa powinien przedstawić imienną listę wyborców popierających daną kandydaturę w liczbie przynajmniej 30 mieszkańców sołectwa

do 29 marca 2019 r. Podanie do publicznej wiadomości mieszkańców sołectwa informacji o kandydatach na sołtysa i na członków rady sołeckiej Obwieszczenie na tablicach ogłoszeń i w BIP
w dniu 7 kwietnia 2019 r.
godz. 800 do 1700
Przeprowadzenie Wyborów Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza powołana przez Zebranie Wiejskie Wyborcze (praca społeczna)

Zawiadomienia o zwołaniu Zebrania Wiejskiego sołectwa Błędowa Tyczyńska <<Zawiadomienie_Bledowa_Tyczynska.pdf>>

Sołectwo Chmielnik

Data

Czynność

Uwagi

10 marca 2019 r.
godz. 1230
Zebranie Wiejskie Wyborcze Zgłaszanie kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej.

Zgłaszający kandydata na Sołtysa powinien przedstawić imienną listę wyborców popierających daną kandydaturę w liczbie przynajmniej 30 mieszkańców sołectwa

do 29 marca 2019 r. Podanie do publicznej wiadomości mieszkańców sołectwa informacji o kandydatach na sołtysa i na członków rady sołeckiej Obwieszczenie na tablicach ogłoszeń i w BIP
w dniu 7 kwietnia 2019 r.
godz. 800 do 1700
Głosowanie w stałym obwodzie głosowania Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza powołana przez Zebranie Wiejskie Wyborcze (praca społeczna)

Zawiadomienia o zwołaniu Zebrania Wiejskiego sołectwa Chmielnik <<Zawiadomienie_Chmielnik.pdf>>

Sołectwo Wola Rafałowska

Data

Czynność

Uwagi

17 marca 2019
godz. 1200
Zebranie Wiejskie Wyborcze Zgłaszanie kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej.

Zgłaszający kandydata na Sołtysa powinien przedstawić imienną listę wyborców popierających daną kandydaturę w liczbie przynajmniej 30 mieszkańców sołectwa

do 29 marca 2019 r. Podanie do publicznej wiadomości mieszkańców sołectwa informacji o kandydatach na sołtysa i na członków rady sołeckiej Obwieszczenie na tablicach ogłoszeń i w BIP
w dniu 7 kwietnia 2019 r.
godz. 800 do 1700
Głosowanie w stałym obwodzie głosowania Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza powołana przez Zebranie Wiejskie Wyborcze (praca społeczna)

Zawiadomienia o zwołaniu Zebrania Wiejskiego sołectwa Wola Rafałowska <<Zawiadomienie_Wola_Rafalowska.pdf>>

Sołectwo Zabratówka

Data

Czynność

Uwagi

10 marca 2019 r.
godz. 1500
Zebranie Wiejskie Wyborcze Zgłaszanie kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej.

Zgłaszający kandydata na Sołtysa powinien przedstawić imienną listę wyborców popierających daną kandydaturę w liczbie przynajmniej 30 mieszkańców sołectwa

do 29 marca 2019 r. Podanie do publicznej wiadomości mieszkańców sołectwa informacji o kandydatach na sołtysa i na członków rady sołeckiej Obwieszczenie na tablicach ogłoszeń i w BIP
w dniu 7 kwietnia 2019 r.
godz. 800 do 1700
Głosowanie w stałym obwodzie głosowania Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza powołana przez Zebranie Wiejskie Wyborcze (praca społeczna)

Zawiadomienia o zwołaniu Zebrania Wiejskiego sołectwa Zabratówka <<Zawiadomienie_Zabratowka.pdf>>

W przypadku gdy na Zebraniach Wiejskich Wyborczych w sołectwach Błędowa Tyczyńska, Chmielnik, Wola Rafałowska, Zabratówka zostanie zgłoszony jeden kandydat na sołtysa i tylu kandydatów na członków Rady Sołeckiej ilu liczy Rada wyborów nie przeprowadza się, a za wybranych uznaje się tych kandydatów.

Sołectwo Borówki

Data

Czynność

Uwagi

17 marca 2019 r.
godz. 1030
Zebranie Wiejskie Wyborcze Wyboru sołtysa i członków Rady Sołeckiej dokonuje Zebranie Wiejskie.

Zawiadomienia o zwołaniu Zebrania Wiejskiego sołectwa Borówki <<Zawiadomienie_Borowki.pdf>>

Przydatne materiały:

Wzór Listy wyborców popierających zgłoszenie kandydata na sołtysa <<Lista_poparcia.pdf>>