Gmina Chmielnik

e-mail: sekretariat@chmielnik.pl
www: chmielnik.pl
Data wydruku: 2020-08-10 00:26:31

Aktualności

Strategia Rozwoju Gminy Chmielnik

Strategia Rozwoju Gminy Chmielnik - Ankieta 

W związku z rozpoczęciem prac nad Strategią Rozwoju Gminy Chmielnik do 2029 roku, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu ankietowym, którego celem jest określenie kierunków rozwoju naszej Gminy. Udział w badaniu jest możliwy poprzez platformę Cyfrowa Demokracja oraz poprzez bezpośrednie wypełnienie papierowej wersji ankiety.
Badanie ankietowe będzie trwało od dnia 02.07.2019 r. do 08.09.2019 r. i wszyscy zainteresowani mieszkańcy Gminy Chmielnik mogą wziąć w nim udział. Państwa odpowiedzi pozwolą nam również określić obszary, w których należy podjąć odpowiednie działania w celu poprawy atrakcyjności Gminy oraz poprawy życia na jej terenie.
Ankieta dostępna jest w siedzibie Urzędu Gminy, w pokoju nr 32 (sekretariat)  oraz na platformie Cyfrowa Demokracja:
https://cyfrowademokracja.pl/inquiry/223
Zależy nam na Państwa opinii, ponieważ dzięki niej będzie możliwe opracowanie dokumentu, który będzie obiektywnie diagnozował sytuację społeczno-gospodarczą Gminy oraz w lepszym stopniu odpowiadał na potrzeby mieszkańców.