Gmina Chmielnik

e-mail: sekretariat@chmielnik.pl
www: chmielnik.pl
Data wydruku: 2021-03-03 15:58:39

Aktualności

Urząd Gminy informuje, z dniem 12.10.2020 r. (poniedziałek) wstrzymujemy bezpośrednią obsługę stron

Ogloszenie 

Szanowni Mieszkańcy i Klienci Urzędu Gminy Chmielnik 

O G Ł O S Z E N I E 

W związku z istniejącą sytuacją epidemiczną, znacznym wzrostem zachorowań na Covid-19, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców z dniem 12.10.2020 r. (poniedziałek) wstrzymujemy bezpośrednią obsługę stron w Urzędzie Gminy Chmielnik. 

W celu załatwienia spraw prosimy o kontakt telefoniczny na podane numery telefonów oraz korzystanie z obsługi przez internet. W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z pracownikiem, zostanie umówione spotkanie przy zachowaniu maksymalnych możliwych środków bezpieczeństwa. 

Wszelką korespondencję prosimy przesyłać pocztą lub pozostawiać w specjalnie zainstalowanej skrzynce na parterze przy II wejściu do budynku. Tam również zainstalowano telefon do kontaktu z pracownikami Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych GOPS i ZEAS. 

Przepraszamy za utrudnienia i pozostajemy do Państwa dyspozycji. 

Centrala Urzędu Gminy 172296606, e-mail sekretariat@chmielnik.pl

Wpłaty należnych podatków i opłat za wodę i ścieki należy dokonywać na konto UG nr 65 9164 1018 2002 2000 0941 0001

Wpłaty na gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na indywidualne konto wskazane w zawiadomieniu o wysokości opłat z tego tytułu.

 

Wykaz telefonów i adresów e-mail

Stanowisko

Telefon

e-mail

Wójt

172304040, 172292601

wojt@chmielnik.pl

Sekretarz

172304041

sekretarz@chmielnik.pl

Skarbnik

172304044

skarbnik@chmielnik.pl

Sekretariat

172304042, 172296606

sekretariat@chmielnik.pl

FAX

172304043, 172296600

 

Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencja ludności

172304045, 172296601

a.bolanowska@chmielnik.pl

Z-ca K-ka USC, sprawy gospodarki mieniem, prawa wodnego oraz promocji gminy i kultury

172304046, 172296605

a.czarnota@chmielnik.pl

Stanowisko ds. gospodarki przestrzennej, geodezji i kartografii i ochrony p.pożarowej

172304046, 172296605

p.jasinski@chmielnik.pl

Księgowość

172304047

 

Stanowisko ds. ochrony środowiska, wyciutrzymania czystości oraz ochrony zabytków

172304048

l.urbas@chmielnik.pl

Stanowisko ds. gospodarki odpadami oraz ewidencji opłat i ich egzekucji

172304048

m.chuchla@chmielnik.pl

Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy, sportu i zdrowia (zezwolenia na alkohol, Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)

172304049

a.tereszkiewicz@chmielnik.pl

Informatyk i BHP

172304050

a.antosz@chmielnik.pl

Ewidencja Działalności Gospodarczej,

Opieka nad zwierzętami bezdomnymi, współpraca z organizacjami pozarządowymi, rolnictwo

172304052

z.budak@chmielnik.pl

Inwestycje

172304053, 172296609

a.ostrowski@chmielnik.pl

Rozwój Lokalny, zamówienia publiczne (projekty instalacje OZE, wymiana piecy)

172304053, 172296609

m.czarnota@chmielnik.pl

Kasa

172304054

m.skoczylas@chmielnik.pl

Podatki

172304055, 172296604

b.kedzior-olesiejuk@chmielnik.pl

Egzekucja należności podatkowych

172304055, 172296604

m.jaworska@chmielnik.pl

Podatek akcyzowy, faktury VAT

172304055, 172296604

i.kisala@chmielnik.pl

Referat Gospodarki Komunalnej (sprawy wod.-kan., drogi gminne)

172304059, 781311222

p.misiewicz@chmielnik.pl

Oczyszczalnia ścieków

172304056

 

Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół (ZEAS)

172296608

zeas.kadry@chmielnik.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS)

172304062, 172296603

gops@gops.chmielnik.pl

Biblioteka

172296611

gbpchmielnik@op.pl