Gmina Chmielnik

e-mail: sekretariat@chmielnik.pl
www: chmielnik.pl
Data wydruku: 2023-03-20 15:54:25

Aktualności

Cyfrowa Gmina

Banner "Cyfrowa Gmina" 
Plakat "Cyfrowa Gmina" 

Gmina Chmielnik realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.

Wartość otrzymanego grantu: 209 040,00 zł

Przedmiotem projektu jest wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa, zakup sprzętu IT, oprogramowania, licencji i zakup usług szkoleniowych w ramach podniesienia kompetencji pracowników.

W ramach projektu grantowego przewidziano zakup:

  • serwerów do wirtualizacji,
  • serwera NAS do tworzenia kopii,
  • macierzy dyskowej,
  • oprogramowania do wirtualizacji,
  • oprogramowania domenowego,
  • usługi informatycznej w zakresie wdrożenia, konserwacji i serwisu sprzętu informatycznego oraz oprogramowania.

Modernizowana i zakupiona w projekcie infrastruktura IT, ma stanowić platformę do świadczenia e-usług publicznych dla mieszkańców gminy
Głównym celem projektu jest rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, wzmocnienie infrastruktury sprzętowej, a tym samym kompetencji urzędu do skutecznej realizacji zadań publicznych.

Termin realizacji – projekt zostanie zrealizowany do marca 2023 roku