Gmina Chmielnik

e-mail: sekretariat@chmielnik.pl
www: chmielnik.pl
Data wydruku: 2023-03-20 17:10:03

Aktualności

Informacja dla mieszkańców dotycząca zakupu preferencyjnego węgla.

ZAKUP PREFERENCYJNY WĘGLA DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH 

Informacja dotycząca zakupu preferencyjnego węgla dla gospodarstw domowych

W związku z wejściem w życie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, informujemy mieszkańców zainteresowanych zakupem węgla za pośrednictwem samorządu, że od dnia 8 listopada br. rozpoczynamy nabór wniosków.

Wnioski należy składać:

  • pisemnie w Urzędzie Gminy Chmielnik, 36-016 Chmielnik 50, pok. 40 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj. od 7:15 do 15:15, lub
  • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP*: Gmina Chmielnik (adres skrytki: /s996rvp8do/SkrytkaESP)

*w przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym

Do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego.

Ilość paliwa stałego jaką można nabyć dla jednego gospodarstwa domowego wynosi:

  • 1,5 tony – do 31 grudnia 2022 r.
  • 1,5 tony – od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 r.

Stawka preferencyjna za 1 tonę węgla będzie wynosić nie więcej niż 2000 zł brutto.

Do podanej ceny należy doliczyć koszt transportu węgla z miejsca składowania do gospodarstwa domowego*.

* węgiel będzie można przewieźć do miejsca zamieszkania wnioskodawcy za dodatkową opłatą ustaloną z właścicielem placu składowego. Można będzie go także odebrać samodzielnie, zapewniając sobie środek trans-portu, na który zmieści się całe zamówienie.

UWAGA:

W chwili obecnej nie można podać terminu rozpoczęcia sprzedaży węgla przez gminę, ponieważ jest to uzależnione od podmiotów wprowadzających węgiel do obrotu i uprawnionych do prowadzenia sprzedaży gminom.

Informacja o uruchomieniu sprzedaży (terminie i miejscu) zostanie podana do wiadomości po dopełnieniu wszystkich formalności.


Do pobrania: