Gmina Chmielnik

e-mail: sekretariat@chmielnik.pl
www: chmielnik.pl
Data wydruku: 2023-05-29 04:35:32

Aktualności

Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu na terenie miejscowości Chmielnik

Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu 
Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu 

 

„Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu na terenie miejscowości Chmielnik”

Wójt Gminy Chmielnik informuje, że w dniu 10.01.2023 roku podpisano umowę o przyznaniu pomocy dotyczący realizacji operacji „Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu na terenie miejscowości Chmielnik”.

Operacja jest realizowana w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014 - 2020.

Wartość uzyskanego dofinansowania: 4 269 068,00 zł, co stanowi do 100,00% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Realizacja operacji ma na celu zaspokojenie potrzeb ludności oraz poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej miejscowości Chmielnik. Projekt przewiduje budowę trzech odcinków sieci kanalizacji sanitarnej (przysiółki Niedybrze, Zaganianka, Kozia Góra) o łącznej długości ok. 7,67 km sieci i budowę jednego odcinka wodociągu gminnego (przysiółek Niedybrze) o łącznej długości ok. 6,16 km sieci.

Termin realizacji operacji: styczeń 2024 r.