Gmina Chmielnik

e-mail: sekretariat@chmielnik.pl
www: chmielnik.pl
Data wydruku: 2020-07-06 14:55:20

Ogłoszenia własne

Konsultacje społeczne zakończone nad projektem uchwały

KONSULTACJE SPOŁECZNE ZAKOŃCZONE

Zakończono konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielnik z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 rok.

Wynik konsultacji w załączeniu.


Konsultacje w pliku PDF
<<Konsultacje.pdf>>