Gmina Chmielnik

e-mail: sekretariat@chmielnik.pl
www: chmielnik.pl
Data wydruku: 2020-05-27 10:53:23

Ogłoszenia inne

Ogłoszenie o naborach wniosków "Lokalnej Grupy Działania - Lider Dolina Strugu".

Ogłoszenie o naborach wniosków skierowanych do mieszkańców gmin wchodzących w skład "Lokalnej Grupy Działania - Lider Dolina Strugu".