Gmina Chmielnik

e-mail: sekretariat@chmielnik.pl
www: chmielnik.pl
Data wydruku: 2023-03-20 16:19:01

Ogłoszenia inne

Wsparcie dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej

MP1 
MP2 

Wsparcie dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wspiera osoby planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej na terenie województwa podkarpackiego poprzez Instrument Finansowy Mikropożyczka. W ramach projektów pn. Mikropożyczka-1 oraz Mikropożyczka-2 udzielane są Jednostkowe Pożyczki dla osób fizycznych. Wnioskodawcami ubiegającymi się o wsparcia w formie Jednostkowej Pożyczki mogą być osoby zamieszkujące teren województwa podkarpackiego w tym osoby:

  • bezrobotne,
  • bierne zawodowo
  • pracujące w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin), które są zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub w ramach umów cywilno-prawnych oraz ich miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Maksymalna wysokość pożyczki do 80 000 zł.
Maksymalny okres spłaty nie dłuższy niż 84 miesiące.
Możliwość skorzystania z karencji w spłacie rat kapitałowych do 12 miesięcy.
Preferencyjne oprocentowanie: 0,1% w stosunku rocznym.
Brak prowizji oraz dodatkowych opłat.
W ramach pożyczki finansowane mogą być wydatki związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej (z wykluczeniem bieżących kosztów prowadzenia firmy).

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o możliwość promocji naszego produktu za Państwa pośrednictwem poprzez umieszczenie materiałów promocyjnych informujących o ww. projektach na Państwa stronie internetowej lub innym widocznym miejscu.

W załączeniu przesyłam plakaty zawierające ogólne informacje.

http://rarr.rzeszow.pl/pozyczki-unijne/mikropozyczka-1/
http://rarr.rzeszow.pl/pozyczki-unijne/mikropozyczka-2/

Maciej Gałas - Biuro Księgowości i Instrumentów Finansowych