Gmina Chmielnik

e-mail: sekretariat@chmielnik.pl
www: chmielnik.pl
Data wydruku: 2021-03-03 16:11:36

Ogłoszenia inne

Przetarg na sprzęt komputerowy

Lider projektu Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego zwraca się z prośbą o zamieszczenie informacji dot. ogłoszenia o zamówieniu publicznym na dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego wraz z poniższym linkiem do strony internetowej.
https://bip.podkarpackie.pl/index.php/zamowienia-publiczne/dostawy/5357-or-iv-272-2-66-2020?fbclid=IwAR3AOARmz6iWxf9ta2ASWMU9S-wqmuHqhxEDd57ihi9v4ycBFqjBj5yRG4w