Gmina Chmielnik

e-mail: sekretariat@chmielnik.pl
www: chmielnik.pl
Data wydruku: 2023-02-04 03:08:56

Ogłoszenia inne

Konkurs dla rolników

Regulamin III Ogólnopolskiego Konkursu Testowego z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym „Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami” organizowanego przez KRUS.

Konkurs ma na celu upowszechnianie wśród rolników „Zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym” oraz wiedzy o zagrożeniach wypadkowych, a w konsekwencji ograniczenie liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych rolników. Konkurs odbywa się pod patronatem medialnym TVP Info.

Organizowany po raz trzeci konkurs przebiega w formule on-line i jest realizowany przy pomocy platformy edukacyjnej Moodle. Rolnicy zainteresowani uczestnictwem logują się pod linkiem https://bezpieczenstwo.krus.gov.pl/, a następnie rozwiązują test złożony z 20 pytań jednokrotnego wyboru, dotyczących zapobiegania skutkom niewłaściwego stosowania w gospodarstwie rolnym niebezpiecznych i szkodliwych substancji chemicznych, np. środków ochrony roślin, nawozów, paliw itp. Do rozwiązania konkursowego testu rekomendujemy aktualne wersje przeglądarek: Google Chrome oraz Mozilla Firefox.

Konkurs zakończy się 25 listopada 2022 r. o godz. 24:00. Sto osób, które udzieli największej liczby prawidłowych odpowiedzi w najkrótszym czasie, otrzyma nagrody rzeczowe o wartości ok. 600 zł brutto.

Agata Borcz
Główny specjalista
Samodzielny Referat Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
ODDZIAŁ REGIONALNY

ul. Juliusza Słowackiego 7, 35-060 Rzeszów, Polska

IP: 6340019
T: +48 17 867 34 19
E: agata.borcz@krus.gov.pl