Wybory Samorządowe

20240407-wybory-samorzadowe
Kategoria
Wybory i referenda
Dates
2024-04-07 07:00 - 21:00
Miejsce
Wybory Samorządowe 2024

Kalendarz wyborczy

 • podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,
 • zawiadomienie odpowiednio Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego.
 • zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych.
 • powołanie przez komisarzy wyborczych terytorialnych komisji wyborczych.
 • utworzenie obwodów głosowania w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów,
 • zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy.
 • podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika,
 • zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.
 • przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą jednolitych numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów co najmniej w połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw.
 • zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.
 • przyznanie przez komisarza wyborczego, wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim, numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do sejmiku województwa i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą.
 • przyznanie przez komisarza wyborczego numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów do rady powiatu i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą ani przez komisarza wyborczego wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim,
 • powołanie przez komisarzy wyborczych obwodowych komisji wyborczych.
 • nieodpłatne rozpowszechnianie w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych audycji wyborczych przygotowanych przez komitety wyborcze.
 • podanie do publicznej widomości, w drodze rozplakatowania obwieszczeń: a) terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych, b) gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych kandydatach na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast,
 • zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych, w tym za pomocą nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a, oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat,
 • zgłaszanie zamiaru skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego lub bezpłatnego transportu powrotnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, w gminie, w której w dniu wyborów nie funkcjonuje gminny przewóz pasażerski.
 • podanie do publicznej wiadomości informacji o organizacji w gminach wiejskich lub miejsko-wiejskich, w dniu wyborów, bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego, o którym mowa w art. 37f § 1 Kodeksu wyborczego.
 • składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat.
 • poinformowanie wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, którzy zgłosili zamiar skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego, o godzinie transportu w dniu głosowania.
 • zakończenie kampanii wyborczej.
 • głosowanie.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

 

Okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Chmielnik

NrZasięgLiczba mandatów
1 Sołectwo Chmielnik od nr 443 do nr 508Z od nr 786 do nr 820Z 1
2 Sołectwo Chmielnik od nr 273 do nr 279Z od nr 347 do nr 406Z 1
3 Sołectwo Chmielnik od nr 280 do nr 346Z od nr 407 do nr 442Z 1
4 Sołectwo Chmielnik od nr 1 do nr 19Z od nr 509 do nr 609Z 1
5 Sołectwo Chmielnik od nr 20 do nr 106Z od nr 610 do nr 614Z 1
6 Sołectwo Chmielnik od nr 186 do nr 272Z od nr 705 do nr 719Z od nr 729 do nr 731Z od 785 do 785Z 1
7 Sołectwo Chmielnik od nr 107 do nr 122Z od nr 150 do nr 160Z od nr 615 do nr 704Z 1
8 Sołectwo Chmielnik od nr 123 do nr 149Z od nr 161 do nr 185Z od nr 720 do nr 728Z od nr 732 do nr 784Z 1
9 Sołectwo Wola Rafałowska od nr 96 do nr 157Z od nr 232 do nr 317Z 1
10 Sołectwo Wola Rafałowska od nr 1 do nr 95Z od nr 158 do nr 231Z 1
11 Sołectwo Błędowa Tyczyńska od nr 1 do nr 62Z od nr 75 do nr 156Z 1
12 Sołectwo Błędowa Tyczyńska od nr 63 do nr 74Z od nr 157 do nr 278Z 1
13 Sołectwo Zabratówka od nr 98 do nr 219Z 1
14 Sołectwo Zabratówka od nr 1 do nr 97Z 1
15 Sołectwo Borówki 1

 

 
 

Lista terminów (Strona szczegółów wydarzenia)

 • 2024-04-07 07:00 - 21:00

Wspierane przez iCagenda

Urząd Gminy Chmielnik
36-016 Chmielnik 50
NIP: 8131080601
REGON: 000538840

Dane kontaktowe:
tel. 172296606
fax 172296600
e-mail:  sekretariat@chmielnik.pl

Adres skrytki ePuap:
/s996rvp8do/skrytka

Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - piątek 7:15 - 15:15

logo1

Gmina Chmielnik
36-016 Chmielnik 50
NIP: 8133301503
REGON: 690582051

Strona internetowa:
chmielnik.pl

Biuletyn Informacji Publicznej:
bip.chmielnik.pl

 

 

Strona Urzędu Gminy Chmielnik wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.

Polityka Cookies
Na naszej stronie internetowej używamy plików cookies. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony. Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookies. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.